Kênh VPN - Mạng riêng ảo

Mạng riêng ảo hay VPN (Virtual Private Network) là một mạng dành riêng để kết nối các máy tính lại với nhau thông qua mạng Internet công cộng. Những máy tính tham gia mạng riêng ảo sẽ “nhìn thấy nhau” như trong một mạng nội bộ – LAN (Local Area Network)

Dịch vụ mạng riêng ảo VPN (MegaWan)

1. Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN: Vitural Private network) là một mạng riêng của khách hàng dựa trên cơ sở hạ tầng mạng công cộng dùng chung. Dịch vụ xDSL-WAN là dịch vụ kết nối các mạng máy tính trong nước và quốc tế bằng đường dây thuê bao SHDSL (công nghệ đường dây thuê […]

Mạng riêng ảo quốc tế I-VPN

1. Giới thiệu – Mạng riêng ảo quốc tế I-VPN là dịch vụ cung cấp kênh liên lạc dành riêng, điểm nối điểm, điểm nối đa điểm đáp ứng nhu cầu liên lạc toàn cầu đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp. – Mạng riêng ảo quốc tế I-VPN sử dụng công nghệ chuyển […]

Hotline tư vấn miễn phí