Kính chào quý khách. Chào mừng Bạn đến với Poka Media!

Trước khi sử dụng Website https://pokamedia.com và dịch vụ của chúng tôi, mời Bạn đọc các điều khoản Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ dưới đây.

Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ (“Thỏa Thuận”) này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH Poka Media. Thỏa Thuận sẽ chi phối, áp dụng cho người dùng truy cập (“Bạn”, “Quý khách” hoặc Pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp mà Bạn đại diện) và sử dụng dịch vụ của Poka Media.

Bằng việc tiếp tục sử dụng Website và dịch vụ tại https://pokamedia.com, chúng tôi hiểu rằng Bạn hoàn toàn đồng ý với mọi điều khoản trong Thỏa Thuận này và tham gia vào một giao dịch ràng buộc về mặt pháp lý với Công ty TNHH Poka Media.

Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này, Bạn cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận này với các Hợp đồng dịch vụ hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của Poka Media và Bạn, hoặc tổ chức do Bạn đại diện thì các quy định tại Hợp đồng dịch vụ đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Poka Media bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần được sự đồng ý trước của Bạn.

ĐIỀU 1: MÔ TẢ DỊCH VỤ
Các dịch vụ chính do Poka Media cung cấp bao gồm: Thiết kế Website, Digital Marketing, Thiết kế và sáng tạo. Tất cả các dịch vụ Poka Media cung cấp (“Dịch Vụ”) đều được thông báo công khai tại trang chủ Website https://pokamedia.com.

ĐIỀU 2: SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Để sử dụng các dịch vụ của Poka Media, Bạn vui lòng liên hệ tư vấn thông qua:

– Facebook: https://www.facebook.com/pokamedia.vn/

– Hotline / Zalo: 0969.549.245

– Email: Contact@pokamedia.com

– Hoặc qua công cụ Chat ở góc dưới, bên phải màn hình này.

Dịch vụ sẽ được sử dụng sau khi hợp đồng giữa Poka Media và Bạn được ký kết thành công.

ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH DÀNH CHO ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG
– Đối tác và khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

– Bạn cam đoan và đảm bảo rằng, Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các hoạt động kinh doanh và/hoặc các hoạt động hợp pháp khác của chính Bạn. Và để thực hiện, triển khai các hoạt động này, Bạn đã có đầy đủ Giấy phép cũng như sự phê chuẩn cần thiết từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

– Bạn cam kết và đảm bảo rằng, Bạn sẽ không sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi nào được ghi tại ĐIỀU 4.

ĐIỀU 4: HÀNH VI BỊ CẤM
– Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Dịch Vụ nhằm mục đích:

Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo
Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc
Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định
Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
– Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

– Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

– Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

– Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

– Xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

– Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA POKA MEDIA
– Trường hợp Bạn sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào ở ĐIỀU 4, Poka Media có quyền ngừng cung ứng dịch vụ cho Bạn, đóng băng toàn bộ dữ liệu, thông tin của Bạn đang chứa đựng tại Poka Media và chuyển cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Toàn bộ phí dịch vụ mà Bạn đã thanh toán trước cho Poka Media sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.

– Poka Media có quyền từ chối làm việc đối với khách hàng vị thành niên mà không có cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, trừ phi được luật pháp địa phương cho phép.

– Poka Media có quyền chấm dứt quyền truy cập của Bạn đến các Trang web hoặc tất cả các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp; loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ nội dung nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do.

– Poka Media không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm rà soát cho bất kỳ nội dung nào được đăng tải, lưu trữ hoặc tải lên của Bạn hay bên thứ ba khác, trừ khi Bạn sử dụng Dịch vụ Quản Trị Website của chúng tôi.

– Poka Media cam kết giữ bí mật thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc là cần thiết để (1) thi hành các Điều khoản của Thỏa Thuận này, (2) phát hiện, ngăn chặn gian lận, bảo mật, hoặc các vấn đề kỹ thuật, (3) trả lời các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (4) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của thương hiệu Poka Media, khách hàng và công chúng.

>> > Mời Bạn đọc thêm về Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi.

– Poka Media có nghĩa vụ bảo hành dịch vụ cho Bạn theo đúng quy định đưa ra tại Chính Sách Bảo Hành của chúng tôi.

– Poka Media có nghĩa vụ thực hiện chương trình khuyến mại cho Bạn theo đúng quy định đưa ra trong Chính Sách Khuyến Mại của chúng tôi.

ĐIỀU 6: LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA
– Website của Poka Media có thể chứa liên kết đến các trang Web của bên thứ ba, bao gồm cả liên kết tới Website thành viên, văn bản, đoạn video được nhúng vào, mẫu chào hàng và các ứng dụng phần mềm (“Trang Liên Kết”).

– Những Trang Liên Kết đều là tài sản của bên thứ ba tương ứng và có thể được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế. Nội dung Trang Liên Kết và thông tin các bên thứ ba này ngoài tầm kiểm soát và / hoặc không thuộc sở hữu và quản lý của Poka Media. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ nội dung nào của Trang Liên Kết, kể cả rủi ro, thiệt hại kinh tế, thất thoát thông tin dữ liệu có thể phát sinh do việc truy cập Trang Liên Kết.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
– Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các lệ phí và thuế áp dụng với các Dịch Vụ của Poka Media một cách kịp thời bằng phương thức thanh toán hợp lệ.

– Việc thanh toán được thực hiện qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, hoặc tài khoản của tổ chức tài chính (sau đây gọi là “Phương thức Thanh toán”) cho tất cả các chi phí được ghi trong hợp đồng giữa Bạn và Poka Media

– Trong tất cả các trường hợp, Bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ thẻ tín dụng và hóa đơn thanh toán liên quan và thông tin thanh toán mà Bạn cung cấp cho Poka Media có thể được Poka Media chia sẻ cho các công ty hoạt động thay mặt cho Poka Media, chẳng hạn như công ty xử lý thanh toán và / hoặc các cơ quan tín dụng, chỉ duy nhất cho Mục đích kiểm tra tín dụng, thực hiện việc thanh toán để Poka Media phục vụ Bạn. Các điều khoản về việc thanh toán của Bạn sẽ được dựa trên Phương thức Thanh toán mà Bạn lựa chọn và có thể được xác định bởi thỏa thuận giữa Bạn và tổ chức tài chính cung cấp Phương thức Thanh toán đó.

ĐIỀU 8: CHÍNH SÁCH CHẤM DỨT DỊCH VỤ
Toàn bộ dịch vụ của Poka Media chỉ được kích hoạt sau khi ký kết hợp đồng. Mọi vấn đề liên quan đến hủy bỏ dịch vụ trái với hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN TÊN MIỀN
Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của tên miền mà Bạn đăng ký. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các loại thuế, phí liên quan đến việc đăng ký tên miền của Bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng trong điều kiện cho phép để liên lạc với Bạn trước khi thời gian đăng ký sử dụng tên miền hết hạn và cung cấp cho Bạn các tùy chọn để gia hạn đăng ký sử dụng tên miền.

Nếu Poka Media không thể liên lạc với Bạn bằng cách sử dụng các thông tin Bạn cung cấp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự mất mát tên miền. Poka Media có quyền thay đổi giá đăng ký tên miền bất kỳ lúc nào. Bạn không thể hoàn trả lại hoặc đổi tên miền của Bạn khi đã tiến hành đăng ký.

ĐIỀU 10: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trên Website https://pokamedia.com đều thuộc về Công ty TNHH Poka Media. Trừ khi được sự đồng ý của Công ty TNHH Poka Media, Bạn không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, dịch vụ được nêu trong bản thỏa thuận này.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong các dịch vụ trên Website https://pokamedia.com. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Bạn không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Poka Media không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc Bạn không tuân thủ Thỏa Thuận này gây ra.

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ bổ sung ngày 21/03/2020